เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้วเชียงรายรับสมัครเยาวชนชายสามเณรบวชภาคฤดูร้อน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย   จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรา…

Read More

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ส่งตัวนักกีฬาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย  นางรัตน…

Read More