มฟล. ต้อนรับคณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อคนพิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิ…

Read More

ส่งกำลังใจให้ “น้องตอง” ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเชียงราย

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบมงกุฎ และสายสะพาย เพื่อเป็นกำลัง…

Read More