กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival) ที่จังหวัดเชียงราย 17 – 19 กุมภาพันธ์ ที่ เชียงรายไนท์บาซาร์ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ร้านชีวิตธรรมดา คอฟฟี่เฮาส์ บิสโทร บาร์ อำเภอเมืองเชียงราย จัง…

Read More

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริ…

Read More