มฟล. จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’ ครั้งแรกในไทย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแพทย์แผนจีน

สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพ.มฟล.) ได้พัฒนาระบบจัดการจุดฝัง…

Read More

ส่งตัวนักกีฬาเยาวชนเชียงรายสู้ศึก “พิจิตรเกมส์” 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุ…

Read More