เริ่มแล้วไฟฟ้า-เคเบิลใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย

เริ่มแล้วไฟฟ้า-เคเบิลใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย กำชับผู้รับจ้างทำงานช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อกา…

Read More