นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่รับปัญหา จากน้ำกกล้นตลิ่งเข้าชุมชน

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่รับปัญหา จากน้ำกกล้นตลิ่งเข้าชุมชน พร้อมดำเนินการตามแผนแก…

Read More

เชียงรายประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

เชียงรายประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  วัน…

Read More