ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ…

Read More

เทศบาลนครเชียงราย พร้อมในการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทดีเลิศประจำปี2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียง…

Read More

ชวนเที่ยวฟินกินผลไม้ในงานสับปะรดลิ้นจี่และของดีนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันท…

Read More

โรงเรียนเทศบาล7นครเชียงรายประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1พร้อมมอบเกียรติบัตร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

Read More

เทศบาลนครเชียงราย เชิญชม 15 จุดแสง ที่ไม่ควรพลาดในงาน วิจิตร 5 ภาค@ เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย”

“หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” ที่จะพาทุกคนย้อนเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ด้วยแสงแห่งกาลเวลา สะท…

Read More

รร.เทศบาล7ฝั่งหมิ่น ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งห…

Read More

ทน.เชียงราย เตรียมความพร้อม รับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศประจำปี2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนค…

Read More

เทศกาลลิ้นจี่ สับปะรด และของดีนครเชียงราย ประจำปี2566

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชี…

Read More

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมรับเปิดภาคเรียนอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่…

Read More