สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมการบริการ…

Read More

มฟล.-ธ.ออมสิน หนุน นศ. ร่วมวิสาหกิจกรรมชุมชน จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (M…

Read More

เชียงรายประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

เชียงรายประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  วัน…

Read More

สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อล้อเลียน สร้างความอับอาย

AIS อุ่นใจ Cyber สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อล้อเลียน สร้างความอับอาย กระทบต่อการใช้ชีวิต ชวนคน…

Read More