สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลสากลและวันพยาบาลแห่งชาติ

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมการบริการ…

Read More

มฟล.พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ ‘พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรั…

Read More

โรงเรียนเทศบาล7นครเชียงรายประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1พร้อมมอบเกียรติบัตร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

Read More

รร.เทศบาล7ฝั่งหมิ่น ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งห…

Read More

มฟล. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต้อ…

Read More

อธิการบดี มฟล. มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มอบร…

Read More

มฟล. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม มุ่งนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) สถาบันวิจัย…

Read More

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชี…

Read More

มฟล. ต้อนรับคณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อคนพิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิ…

Read More

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม“ศิลปะเยาวชนขัวศิลปะ ครั้งที่ 3 “ พร้อมคว้ารางวัลมากมาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้รับราง…

Read More