ขัวศิลปะเชียงราย นำศิลปิน16ชีวิต “วาดภาพ ปั่นยลศิลป์ @เมืองรวง”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย นำศิลปินร่วมสมัยเชี…

Read More

มฟล.พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ ‘พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรั…

Read More