ทกจ.เชียงราย ดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้ากำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง “Tour de Thai “

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมเป็นผู้กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง “Tour de Thai ” ณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย, วัดร่องเสือเต้น อำเภอเมืองเชียงราย, สำนักสงฆ์ดอยโตน (พุทธรังษี) อำเภอแม่จัน และ ถนนคนเดิน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย