ฮ๋วมป๋าเวณียี่เป็ง (ลอยกระทง)นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ซึ่งการจัดทำขบวนกระทงในครั้งนี้ ได้นำหลัก “บวร” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัดโรงเรียน ร่วมกันสร้างสรรค์ขบวนกระทงอย่างสวยงาม

โดยในปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียน ได้จัดตกแต่งริ้วขบวนและรถกระทงตามขนบวัฒนธรรมล้านนา ประกอบด้วย ตุง โคม และบุษบก โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ คณัผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พี่น้อง 65 ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

 24,280 total views,  2 views today