“เด็กเชียงรายเก่ง”โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย

“เด็กเชียงรายเก่ง” สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ 🥇

1.โครงงานวิทยาศาสตร์

2.โครงงานภาษาอังกฤษ

3.โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

4.ตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย

รองชนะเลิศอันดับ 1 🥈9

1.สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

2.ทักษะคอมพิวเตอร์

3.ตอบปัญหาสารานุกรม

รองชนะเลิศอันดับ 2 🥈

1.โครงงานภาษาไทย

2.สุนทรพจน์ภาษาไทย

 343 total views,  2 views today