มฟล. จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2022

มฟล. จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2022 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565” หรือ How to Live and Learn on Campus 2022 ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium) โดยมี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกว่า MFU Fresher ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 3,800 คน นับเป็นลำดวนช่อที่ 24 ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กิจกรรม How to Live เรียนรู้การปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับสังคมใหม่ และกิจกรรม How to Learn เรียนรู้วิธีศึกษาเล่าเรียนในสำนักวิชาและสาขาวิชาของตนเอง ได้พบกับอาจารย์โดยตรง และรับแรงบันดาลใจจากนักศึกษาเก่าหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 หลังจากที่นักศึกษาใหม่ได้เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการใช้ชีวิตและการศึกษาในสาขาวิชาชีพของตน ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

“กิจกรรม How to Live ประกอบด้วยพิธีเปิดโครงการและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม กิจกรรม MFU Challenging Activity กิจกรรมประสบการณ์วุ่น ๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน กิจกรรมเป้าหมายและเส้นทางชีวิต และกิจกรรม MFU Fresher Wonder Cool ในส่วนของกิจกรรม How to Learn  ประกอบด้วย ปฐมนิเทศสำนักวิชา กิจกรรม The Inspiration และกิจกรรม Meet the Alumni ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ จาก 14 สำนักวิชา และรุ่นพี่ศิษย์เก่า รวมถึงวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ในกิจการต่าง ๆ ” ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

“ขอสวัสดีและขอต้อนรับด้วยความอบอุ่น กับนักศึกษาใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 หรือลำดวนช่อที่ 24 นักศึกษารุ่นนี้คือรุ่นที่โชคดี ที่สามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยได้แบบ on site 100% เพราะรุ่นพี่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแบบนี้ ด้วยสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ที่ตั้งมหาวิทยาลัยได้ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่อาจารย์อยากฝากความหวัง เพราะว่าเป็นรุ่นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกรรม และจะได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปให้กับรุ่นน้องในปีต่อ ๆ ไป ” 

“โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือ How to Live and Learn on Campus การเปลี่ยนชีวิตจากนักเรียนมาเป็นนักศึกษาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เป็นเรื่องที่บางคนทั้งดีใจ ทั้งวิตกกังวล บางคนยังต้องปรับตัว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนมีโอกาสได้ปรับตัวเอง ที่สำคัญคือเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยได้อย่างดี มีคนดูแล มีคนช่วยเหลือ มีคนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราแน่นอน”

“มหาวิทยาลัยต้องการสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัณทิตที่เรามุ่งหวังอยากจะสร้างไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ เรื่องแรกก็คือ มีความรู้ดี มีความเก่ง มีคนถามว่าเรียนที่แม่ฟ้าหลวงยากไหม หลายคนบอกว่าไม่กล้ามาเพราะกลัวภาษาอังกฤษ แต่หลายคนก็ตั้งใจมาเพราะที่นี่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ทุกท่านมุ่งหวังตั้งใจไว้แล้ว ว่าต้องทำให้สำเร็จ คณาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะเตรียมในเรื่องของการประสิทธิ์ประสาทวิชาตามวิชาชีพ เพื่อให้พวกเราทุกคนเก่ง รอบรู้ มีความรู้ดี ภาษาดี และการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนทั้งในสำนักวิชาเดียวกันเพื่อนต่างสำนักวิชา ในเวลาอันใกล้ก็จะมีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับพวกเราด้วย จะเป็นโอกาสเพื่อฝึกฝนให้เราพร้อมใช้ชีวิตและทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อีกด้วย”

“มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะตอบสนองความต้องการให้กับพวกเราในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พวกเราความพร้อมสำหรับศึกษาเล่าเรียน และได้มาอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข” รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าว

….