ค่ายเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี “TO BE NUMBER ONE PRE – IDOL ” รุ่นที่6

ศอ.ปส.ชร และ สจจ.เชียงราย จัดค่ายเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี “TO BE NUMBER ONE PRE – IDOL ” รุ่นที่6

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทำพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี “TO BE NUMBER ONE PRE – IDOL ” รุ่นที่6  ที่ โรงแรมคงการ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

นายอนุภาพ กิตติวารา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.ชร) ได้กล่าวถึงซึ่งกิจกรรม ที่เป็นการสร้างความเป็นผู้นำ ให้กับเยาวชนแกนนำ ตลอดจนเป็นการยกระดับความสามารถด้านทักษะความสามารถพิเศษ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ น้องๆ เยาวชน PRE – IDOL รุ่นที่ 6 ที่เข้าร่วมกว่า100คน

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมขึ้นเพื่อสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนแกนนำ สู่การยกระดับความสามารถด้านทักษะความสามารถพิเศษ การพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความมั่นใจในการแสดงออก การถ่ายทอดประสบการณ์การพูด การนำเสนอในที่สาธารณะ การสร้างพื้นฐานการเต้นและการร้องเพลง รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำขวัญของโครงการที่ว่า “เก่งและดี TO BE NUMBER ONE” 

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น นักเรียนมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13 – 18 ปี จากโรงเรียนต่าง ๆ 21 แห่ง ใน 11 อำเภอ ของ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาการอบรม 3 วัน 2 คืน กิจกรรมเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมประกวดเพื่อเป็น PER-IDOL แข่งขันการแสดงดนตรี เต้น และการร้องเพลง รวมถึงวิทยากรที่ให้ความรู้ในระหว่างกิจกรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรอบ 50 คน ก่อนจะเข้าร่วมการประกวดรอบจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดสู่การประกวดระดับภาค

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติ มอบเกียรติบัตรให้แก่ น้องๆ เยาวชน PRE-IDOL รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการไปสู่ TO BE NUMBER ONE PER-IDOL เยาวชนระดับจังหวัดสู่ระดับภาคต่อไป…

 114,954 total views,  6 views today