เทศกาลอาหารเชียงราย พร้อมโชว์ ขบวนแฟนตาซีพาเหรด กลุ่มรุ้งสร้างสรรค์

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ กลุ่มรุ้งสร้างสรรค์ จัดขบวนแฟนตาซีพาเหรด โชว์การแสดงออกของเพศทางเลือก สร้างสีสันรับนักท่องเที่ยว พร้อมเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย ประจำปี 2565 

7 มกราคม 2565 นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันเปิด และปล่อยขบวนแฟนตาซีพาเหรด ที่จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย และ กลุ่มรุ้งสร้างสรรค์ จากเพศทางเลือก บริเวณถนนด้านหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย  โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนจำนวนมาก ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เดินทางมาร่วมชมขบวนแฟนตาซีพาเหรดด้วย 

ซึ่งขบวนแฟนตาซีพาเหรด มีทั้งสิ้น 14 ขบวน โดยกลุ่มรุ้งสร้างสรรค์ ได้จัดให้ กลุ่มเพศทางเลือกทุกคน แต่งกายที่สวยงาม ในชุดหลากสีสัน ผสมผสานการแต่งกายศิลปะร่วมสมัย  และจัดการแสดงมาร่วมขบวน รวมทั้งการแสดงของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงราย มาโชว์ความสามารถ เพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยว โดยเป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย ประจำปี 2565

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดขบวนแฟนตาซีพาเหรด ในเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย ประจำปี 2565 ก็เพื่อสร้างพื้นที่ให้ทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสามารถ และต้อยรับนักท่องเที่ยว ในการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย มีความมุ่งหวังจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย 

นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วันนี้รู้สึกอบอุ่นที่ได้ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และการจัดงานแฟนตาซีพาเหรด มาถึงวันนี้ครบ 10 ปี ซึ่งได้สร้างเวทีให้กับน้อง ๆ เพศทางเลือก ได้แสดงออกในความสามารถในทุกด้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชนเชียงราย ก็มีพื้นที่ในการแสดงออกเช่นกัน 

ต่อจากนั้น ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ยังได้ร่วมกันเปิด เทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย ประจำปี 2565 ภายในเวทีลานกิจกรรม สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อให้มีการแสดงกิจกรรมบนเวที ตลอดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 5-9 มกราคม 2565

ทั้งนี้ เทศกาลอาหารเชียงราย ฯ โดยทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น สำหรับอารหารที่นำมาจำหน่ายได้ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรีน ฟู๊ด กู๊ด เทส ที่มีความปลอดภัยและสะอาดทุกร้านก่อนนมาจำหน่าย ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชิมอาหารหลากหลาย จากร้านจำหน่ายอาหารกว่า 100 ร้านค้า