โรงเรียนเทศบาลนครเชียงรายคว้าสามเหรียญทอง

โรงเรียนเทศบาลนครเชียงรายคว้าสามเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งปฐมฤกษ์ในการแข่งขันทักษะระดับภาค

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นางสาววรรณพัช จินดาขัด หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักการศึกษาเดินทางมาให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในการแข่งขันทักษะระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันนี้ผลการแข่งขันเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ทีมจาก #โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 #โรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิดชนะเลิศการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษชนะเลิศที่1 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ประถม4-6 ชนะเลิศที่1

ทั้งนี้ พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา เดินทางมาให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และ ระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

 14,164 total views,  6 views today