ทอดผ้าป่าขยะช่วยผู้ป่วยติดเตียง แถมยังลดปัญหาขยะล้นและมลพิษ ทำให้ชุมชนสะอาด ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ 21 หมู่บ้าน ของตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันนำขยะที่หาได้ในท้องถิ่น อาทิเช่นขวดน้ำพาสติก  กระป๋องอลูมิเนียม หรือ กระดาษ ลังเปล่า มาประดับตกแต่งโดยรอบรถและรถจักรยายนแบบพ่วงข้างหรือรถซาเล้ง ให้มีความสวยงามจากนั้นมีการแห่เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆ ด้วยขบวนรถกว่า 30 คัน ก่อนจะนำขยะทั้งหมดที่ชาวบ้านช่วยกันออกแรงเก็บ และเงินปัจจัยที่ชาวบ้นานร่วมกันบริจาคไปทอดผ้าป่าให้กับทางวัดสันมะนะ หมู่ 8 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเงินรายได้ไปพัฒนาชุมชนสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ช่วยผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

พระครูพินิจ วิหารการ เจ้าอาวาสวัดสันมะนะ เปิดเผยว่า ทางวัดสันมะนะได้ดำเนินการโครงการธนาคารขยะ มานานถึง5 ปีแล้ว โดยให้ช่วยบ้านช่วยกันเก็บขยะในชุมชนมาแลกเป็นสิ่งของที่ทางวัดได้รับจากการถวายทานมาหรือแลกเป็นปัจจัยบ้าง เพื่อมุ่งหวังจะให้ทางชุมชนเกิดความสามัคคีทำกิจกรรมร่วมกัน และทำให้ชุมชนสะอาดปราศจาคขยะ อีกทั้งยังสร้างรายได้เพื่อเป้นทุนในการพัฒนาชุมชนและทุนการศึกษาของเด็กๆ ในหมู่บ้านซึ่งที่ผ่านมาแม้จะทำเฉพาะภายในหมู่บ้านแต่ก็สามารถสร้างได้ปีละกว่า 100,000 บาท

พระครูพินิจ กล่าวด้วยว่า ในปีนี้ถือว่าจัดใหญ่กว่าทุกปีเนื่องจากทาง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เห็นความสำคัญได้ประสานให้ทุกชุมชนทั้ง21 แห่งร่วมกันนำผ้าป่าขยะมาทอด ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดรายได้มากกว่าทุกปี จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือโดยเพิ่มการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งในพื้นที่ยังพบว่ามีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขานั้นดีขึ้น

นางอาวรณ์​ ไชยลังกา อายุ 64 ปี ชาวบ้านสันสลี กล่าวว่าโครงการทอดผ้าป่าขยะของบ้านสันมะนะนั้นดีมาก ช่วยให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะไม่ว่าจะขยะเปียก  ขยะแห้ง ขยะรีไซค์เคิ้ล หรือขยะอันตราย ขยะเปียกก็จะนำไปกำจัด ขยะแห้งและขยะอันตรายก็ให้ทางเทศบาลจัดเก็บ ส่วนขยะรีไซค์เคิ้ลก็นำมาให้กับทางวัดเพื่อแลกสิ่งของหรือเงิน ซึ่งนอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ยังช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะ เพราะช่วยลดการเผาขยะในชุมชนลดลงไปจำนวนมาก

นายธนู นันทชัย ผู้ใหญ่บ้านสันมะนะ กล่าวว่า ในดีตชาวบ้านในชุมชนต่างของตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยเฉพาะบ้านสันมะนะมีการกำจัดขยะด้วยการเผาทุกครัวเรือน ส่งผลทำให้เกิดปัยหาเรื่องเหม็นและเรื่องหมอกควันส่งผลกระทบต่อชุมชนหลังจากที่ทางมีโครงการธนาคารขยะและจัดทอดผ้าป่าขยะทุกปี ชาวบ้านเห็นคุณค่าของขยะไม่ทิ้งเรี่ยราดตามชุมชน ไม่มีการนำไปเผา ทำให้ปัจุบันนอกจากหมู่บ้านจะปลอดขยะ ชุมชนมีความสะอาดสะอ้านแล้วยังสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและแก้ปัญหาหมอกควันในช่วงฤกูแล้งของทุกปีได้ จนหมู่บ้านได้รับรางวัลการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย