ขอแสดงความยินดี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนายวิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช