เทศกาลอาหารเชียงราย​ อาหารชาติพันธุ์​ฯ

ชวนเที่ยว เทศกาลอาหารเชียงราย​ อาหารชาติพันธุ์​อาหารฮาลาล ชากาแฟ นครเชียงราย ประจำปี 2565

4 มกราคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดให้มี “งานเทศกาลอาหารเชียงราย​ อาหารชาติพันธุ์​ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ประจำปี 2565 บริเวณถนนและลานใกล้กับสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2565

ซึ่งขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรด พร้อมพิธีเปิด และแห่ขบวนแฟนตาซี ในวันที่ศุกร์ 7 มกราคม 2565 ที่จะใช้เคลื่อนเป็นขบวนไปตามถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร​เชียงราย อาหารชาติพันธุ์​ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย ที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี