ยินดีต้อนรับพ่อเมืองเชียงรายท่านใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ เข้าสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายโดยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายนำชุดการแสดงน้องๆนักเรียนร่วมในการต้อนรับ