ปักธงพรรคประชาชาติเชียงรายเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

“ทวี สอดส่อง” เลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย พร้อมขึ้นเวทีแนะพรรค ชูนนโยบายสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่30 ธันวาคม2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และ นายสุพจน์ อาวาส รองโฆษกพรรค ได้เดินทางไปร่วมงาน  ปีใหม่ 9 ชนเผ่า ครั้งที่ 7 ณ สนามมูลนิธิเวียงราชพลี บ้านเวียงคำฟ้า หมู่ 9 ต.ดงมหาวัน  อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีนายไทธชา แสงเสรีธรรม ประธานชุมชนเวียงคำฟ้า ให้การต้อนรับ คณะยังได้ขึ้นเวทีแล้วถือโอกาสในงานในการแนะนำพรรคและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในในพื้นที่ จ.เชียงราย ประกอบด้วย นายภานุพงษ์  คำทา ว่าที่ผู้สมัครเขต 2 นายจิรศักดิ์  ร่มวัฒนาธรรม ว่าที่ผู้สมัครเขต 4 น.ส.สุดา หาญเจริญชัยกุล ว่าที่ผู้สมัครเขต 5 และ น.ส.สุนิสา แดนแก้วรัตน์ ว่าที่ผู้สมัครเขต 6 ตามลำดับ จากนั้นได้ลงมาทักทายกับผู้ที่เข้าร่วมซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธู์อาข่า เผ่าม้ง เผ่าลีซู เผ่าไทใหญ่ เผ่าละหู่ เผ่าจีน (จีนฮ่อ) เผ่าเมี่ยน เผ่าปะกากญอ และเผ่าคะฉิ่น รวมกันประมาณ 500 คน

พ.ต.อ.ทวี กล่าวปราศรัยว่า มนุษย์ทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกัน พรรคประชาชาติจึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อให้สังคมมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความผาสุข และมีพื้นที่ทางการเมือง ถ้าประชาชนชาติพันธุ์ต่าง ๆไม่มีพื้นที่ทางการเมืองแล้วจะถูกคนกลุ่มหนึ่งออกกฎหมายแย่งทรัพยากร ทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิเสมอกัน ซึ่งพรรคประชาชาติจะต้องแก้ไข และจะทำให้มีโรงเรียนชาติพันธุ์เกิดขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาของชาติพันธุ์ตนเองด้วย นอกจากนี้พรรคยังเน้นการกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ การบริหารจัดการให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ปฏิรูปองค์กรท้องถิ่นให้มีธรรมมาภิบาลและประชาชนท้องถิ่นมีส่วนรวมในการปกครองอีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่าในครั้งนี้พบว่าได้มีกลุ่มผู้สนใจในแนวทางของพรรคประชาชาติได้มีการประกาศจุดยืนว่าจะมีอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคประชาชาติ พร้อมแสดงความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งตามพื้นที่ต่างๆ ของภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หนาแน่น เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ////

 3,285 total views,  4 views today