กาสะลองมาร์เก็ต

องค์กรเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “ กาสะลองมาร์เก็ต ” 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ประธานเปิดงาน “กาสะลองมาร์เก็ต ” ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยมีเครือข่ายธุรกิจ MOC บิสคลับ และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ร่วมเปิดงานทั้งนี้มีกำหนดการจัดงาน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.00 น.-21.00 น.  และครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เปิดทุกวัน ช่วง 11.00 น.-21.00 น.

เสื้อยืดทรงหลวมแขนยาวครึ่งแขนของผู้หญิง

โดยในงานนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 12 บ้านจงเจริญ  ตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย องค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร เข้าร่วมจำหน่ายในงาน เพื่อเป็นการสนับสนุน ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนฟื้นฟูฯ ผลิต พาณิชย์ตลาด”

ชุดนอนกระโปรงเดรส ลายน่ารักๆ ใส่สบาย