สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงน้ำท่วมเชียงของ….พระราชทานช่วยเหลือ

เมื่อวันที่31สิงหาคม2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.เชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประชาชนผู้ประสบภัยเข้ารับมอบจำนวน 1,000 คน โดยเป็นผู้ประสบภัยในเขต ต.เวียง อ.เชียงของ จำนวน 3 หมู่บ้าน 9 คน ต.สถาน 6 หมู่บ้าน จำนวน 147 คน ต.ห้วยซ้อ 9 หมู่บ้าน 227 คน ต.ครึ่ง 3หมู่บ้าน 8 คน ต.ศรีดอนชัย 9 หมู่บ้าน 584 คน พระสงฆ์ 5 รูป ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้พื้นที่ ต.สถาน จำนวน 18 คน รวมทั้งหมด 30 หมู่บ้าน 1,000 คน 

โดยผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้แจ้งรายละเอียดว่าระหว่างวันที่ 20-24 ..นี้ ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคเหนือส่งทำให้ จ.เชียงราย มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ ทำให้มีราษฎรใน จ.เชียงราย ได้รับผลกระทบจนำวน 7 อำเภอ 11 ตำบล 107 หมู่บ้าน 2,568 ครัวเรือน ทั้งนี้ก่อนการมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคนายพลากรได้ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตประชาชนเป็นอันดันแรกโดยหากเกิดเหตุให้ช่วยเหลือคนไว้ก่อนจากนั้นช่วยขนย้ายข้าวของไปไว้ในที่สูงตามลำดับ 

ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าในปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยน้ำแห้งแล้ว โดยพื้นไม่เคยเกิดเหตุอุทกภัยนานแล้วแต่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมีมากทำให้มีมวลน้ำกว่า 4 ล้านลูกบาศก์เมตรในคืนเดียวและเข้าเอ่อล้นท่วมอ่างเก็บน้ำจนเข้าท่วมพื้นที่ ปัจจุบันกำลังมีการสร้างอ่างเก็บเก็บน้ำในพระราชดำริเพิ่มเติมและมีโครงการในแผนอีกส่วนหนึ่งเชื่่อว่าจะช่วยแบ่งเบาภาวะน้ำล้นในอนาคตได้ต่อไป ซึ่งนายพลากรได้สอบถามผลกระทบต่อโรงเรียนต่างๆ ซึ่งพบว่าช่วงเกิดเหตุมีการปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 3 โรงเรียนเป็นเวลา 2 วัน

ต่อมานายพลากรพร้อมคณะได้มอบสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคบริโภคให้กับประชาชนทั้ง 1,000 คนดังกล่าว ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแก่พระสงฆ์และราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านเขียะ หมู่ 5 และบ้านร่องห้า หมู่ 6 .ศรีดอนชัย อ.เชียงของ เพื่อตรวจความเสียหายจากน้ำท่วม ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรทุกคนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับถุงพระราชทาน ซึ่งสร้างความปลื้มปีตีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กับราษฎรทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

/////

 2,123 total views,  2 views today