โรงพยาบาลเชียงรายปรับปรุงระบบปรับอากาศ พื้นที่ OPD พร้อมการย้ายห้องตรวจ

รพ.เชียงราย ประชานุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงระบบปรับอากาศ พื้นที่ OPD พร้อมการย้ายห้องตรวจต่างๆ ในพื้นที่ปรับปรุง และได้มีการจัดสรรพื้นที่การให้บริการใหม่ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561