ปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game”

ปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game”

เชิญชวนพี่น้องประชาชน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game” ในวันอาทิตย์ ที่14 ตุลาคม  2561 เวลา 06.00-10.30 (ปล่อยตัวเวลา 08.00 . ) จุดปล่อยตัว และ เส้นชัย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์

เส้นทาง แบ่งเป็น 3 ระยะทาง

เส้นทาง A ระยะทาง 52 กม.

เส้นทาง B ระยะทาง 42 กม.

เส้นทาง c ระยะทาง 15 กม.

สถานที่รับสมัคร

1 เวบไซค์ / เฟสบุ๊ค / ไลน์ของเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย

2 คุณจิตติมา ID LINE = jittimajj

3. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-713004

ค่าสมัคร 600 บาท  ได้รับการบริการดังนี้

เสื้อจักรยาน Bike for chiangrai game จำนวน 1 ตัว

อาหารเช้า อาหารว่างเครื่องดื่ม

การบริการด้านการจราจร และ ความปลอดภัย ตลอดเส้นทาง

 13,844 total views,  2 views today