ศิริกรณ์เชียงรายสนับสนุนโครงการพัฒนาดอยตุงตัดต้นไม้มีการผุพัง หัก และบริเวณโคลนค้นพบการกัดแทะของปลวก ลำต้นโน้มเอียง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย และคณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ร่วมวางแผนการดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณอาคารซักรีด และอาคารปั๊มน้ำ ในบริเวณพระตำหนักดอยตุง เนื่องจากต้นไม้มีการผุพัง หัก และบริเวณโคลนค้นพบการกัดแทะของปลวก ลำต้นโน้มเอียง และมีความเสี่ยงที่จะหักล้ม เมื่อวางแผนเสร็จจึงดำเนินการตัด โดยการแบ่งตัดเป็นท่อน จากช่วงด้านบนลงมาจนถึงราก ใช้เวลาประมาณเกือบ 6 ชั่วโมงในการดำเนินงานจนเป็นที่สำเร็จ

 

 

 1,355 total views,  2 views today