เทศบาลนครเชียงราย เฝ้าระวังไข้เลือดออก หลังพบตัวเลขทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยรวมแล้ว 160 ราย