เตรียมจัดการแข่งขันยูโดชิงแชมป์นานาชาติ

เทศบาลนครเชียงรายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดการแข่งขันยูโดชิงแชมป์นานาชาติ “Thailand International Judo Championships 2022” ที่ จ.เชียงราย

วันที่ 3 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ ร่วมกับ นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผู้ตัดสินกีฬายูโด ตรวจสถานที่ และร่วมประชุม ในการเตรียมจัดการแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ Thailand International Judo Championships 2022 ซึ่งจัดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย (ศูนย์ประชุม GMS) ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยการตรวจพื้นที่ จะใช้อาคารเจียงแสน เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ยูโด ซึ่งมีความพร้อมอย่างมาก เพราะเป็นอาคารที่กว้าง สามารถรองรับสนามแข่งขันได้ 2 สนาม และรองรับผู้ชมได้จำนวนมาก ในเบื้องต้นทาง สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ เทศบาลนครเชียงราย พร้อมที่ดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล จากนั้นได้ร่วมประชุมสรุปการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน