ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงขยายระยะเวลาปิดต่อ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงขยายระยะเวลาปิดต่อ คาดการณ์เปิด 6 สิงหาคม 65 เกิดจากเกิดอุบัติเหตุ จากการเคลื่อนย้าย และตรวจสภาพความพร้อมทางวิ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ออกประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ทีมเคลื่อนย้ายฯ ได้ดำเนินการลากจูงอากาศยานขึ้นจากบริเวณพื้นที่ ลื่นไถล ที่ล้อเครื่องบินจมดินได้สำเร็จและสามารถลากจูงอากาศยานได้ระยะทางประมาณ 6 เมตร แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น “ล้อ Main Landing Gear ด้านซ้าย เกิดการทรุดตัว ” ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทีมเคลื่อนย้ายฯ ได้ทำการตรวจสอบ ในเบื้องตันแล้วพบว่า มีน้ำขังใต้ดินจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมาและในตอนเช้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเกิดการทรุดตัว

อย่างไรก็ตามนาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้มีการสั่งการให้แก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์กับทีมเคลื่อนย้ายฯ พบว่า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมายัง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยาน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสาร และสายการบินในการบริหารจัดการเที่ยวบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) “ขยายระยะเวลาปิดทางวิ่ง ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น. ” โดยจะดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานให้เร็วที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ทั้งนี้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จะเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานโดยเร็วที่สุด หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาแจ้งปิดทางวิ่ง จะแจ้งให้ทราบโดยทันที

#ก้าวไกรนิวส์#ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง