ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุระดับดีเยี่ยม

เทศบาลนครเชียงรายรับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุระดับดีเยี่ยม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ คณะกรรมการศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุระดับดีเยี่ยม ในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุม Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

[ครบ799ส่งฟรี]Sunlight Lemon Turbo Dish Washing Liquid 3600 ml.x2 ซันไลต์ เลมอน เทอร์โบ น้ำยาล้างจาน 3600 มล.x2

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมาของทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ทุ่มเทเพื่อชาวเชียงรายทุกระดับ โดยเฉพาะผู้สูงวัย เพราะปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อย ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการทั้ง มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 5 โซน เพื่อให้ผู้สูงอายุทุก ๆคน มีแนวคิดไปทางเดียวกัน คือเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ที่เมื่อเป็นผู้สูงวัยแล้วยังมีคุณค่าต่อคนรุ่นหลัง

ทั้งนี้ สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวน 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 17.48 คาดว่าในปี 2564    จะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 จึงต้องเตรียมการเพื่อรองรับเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงการเป็นโรคเรื้อรัง คาดงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเฉลี่ยประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี จึงต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

 15,238 total views,  2 views today