ทหารพันธุ์ดี

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสันมะแฟนหัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 ติดตามขยายผลการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสันมะแฟน

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี สัขฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก ชยุต   จันทะวงค์ หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสันมะแฟน ซึ่งหน่วยได้ให้การสนับสนุน และขยายผลการดำเนินงานจากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 ในการขยายผลสู่ชุมชน โดยน้อมนำแนวทางเกษตรตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และให้ความรู้แก่ประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยพื้นฐานได้ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชดั้งเดิมของพื้นเมืองให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถใช้ในการเพาะปลูกและรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่นต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รับเงินคืน10-?1แถม1?Saleวันสุดท้าย✅1-2เมตร-ฟรีตัวถนอมสายชาร์จ-ประกัน1ปี-สายชาร์จเคลมได้จริง

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีการส่งผลผลิตไปยัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย อีกทั้ง ผลผลิตทางการเกษตรยังได้รับมาตราฐาน GAP จากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย ว่ามีมาตราฐานปลอดภัย ไร้สารพิษ.

 12,734 total views,  2 views today