พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาศักยภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงทำให้เกิดแนวทางในการประสานงานสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมของตนเอง และครอบครัวของผู้สูงอายุ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 

  

 2,277 total views,  2 views today