วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563

มฟล. จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ นำโดย อ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดี จัดกิจกรรมรักษาฟรีแก่ผู้ป่วย ที่สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการทางทันตสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษารวมจำนวน 275 ราย เป็นการตรวจรักษาช่องปาก จำนวน 37 ราย ขูดหินปูน 118 ราย อุดฟัน 68 ราย จำนวน 88 ซี่ และถอนฟัน 48 ราย จำนวน 59 ซี่ รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพ และสร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อลดความชาดแคลนทันตแพทย์ของประเทศ และขยายบริการทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนโดยทั่วถึง และมุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามาถ สามารถออกไปรับใช้สังคมในส่วนต่างๆ ของประเทศได้ต่อไป โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557  

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย…lazada