พัฒนาเมืองเศรษฐกิจ

การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงรายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางพัชรี แซมสนธ์  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) โดยมีคณะทำงาน ดร.อลันต์ คงไทย ดร.อารีกลม ต.ไชยสุวรรณ และนายชวโรจน์ วงศ์ลีลากรณ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ณ ห้องประชุมดาวน์ทาวน์ จ.เชียงราย ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 

การประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเราต้องทราบ 1.เทคนิคการหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของพื้นที่เศรษฐกิจ 2. เทคนิคการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต 3.แนวคิดการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการร่วมรับฟังแนวคิดของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นสร้างสรรค์นครเชียงรายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย…lazada

 9,706 total views,  2 views today