มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรเชียงแสน

มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรเชียงแสน สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) หลังได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย  ได้มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดอำเภอเชียงแสน เป็นผู้มอบโฉนดดินให้กับเกษตรกร อ.เชียงแสน จำนวน 1 ราย คือนางสาวสุดธิดา คิดรู้ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายมา คิดรู้ (ปัจจุบันเสียชีวิต) อยู่บ้านแม่คำใต้ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน  77  ตารางวา  โดยมีนายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) นายรุ่งรัตน์ มานะรุ่งเรือง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน และนายภัทรดิษย์ นภัสพรพิเชียร หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน

นางสาวสุดธิดา กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ที่ได้ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของคุณปู่ และสามารถรักษาที่ดินทำกินใว้ให้กับหลาน วันนี้ดีใจมากที่ได้รับโฉนดที่ดินคืนซึ่งถือเป็นทรัพย์มรดกจากคุณปู่

นายนิยม สุวรรณประภา หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) กล่าวว่า สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรรายนายมา คิดรู้ ปัจจุบันเสียชีวิต ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ คือสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 รวมเป็นเงินจำนวน 484,932 บาท ซึ่งสถานะหนี้ในขณะนั้นเกษตรกรได้ถูกสหกรณ์ฯ ฟ้องร้องดำเนินคดี และหลังจากที่ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว ที่ดินแปลงดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย เป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ดินคืน กับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย และเกษตรกรได้ผ่อนชำระหนี้คืนกับกองทุนฯ ครบตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย จึงได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร.

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย…lazada

 11,870 total views,  6 views today