ประชาสัมพันธ์ เชียงรายดอกไม้งามทางสถานีวิทยุ สวท.เชียงราย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม มอบให้ นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่มและออกแบบจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม และในฐานะที่ปรึกษา เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวท. FM 95.75 MHz.

โดยมี นางวราคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสวท.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายร่วมชมดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม ตระการตาที่สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย โดยจะเริ่มในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป