กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

กาชาดเชียงรายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำ กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้บริจาคโลหิตใหม่ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ จะได้รับของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณ และได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษอีกด้วย

 210,204 total views,  2 views today