มทบ.37 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค. 65

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พล.ต. ประพัฒน์  พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย นาง สุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค. 65 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย 

 105,189 total views,  2 views today