มฟล. เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ‘ ASEA-UNINET’

มฟล. เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ‘ ASEA-UNINET’ สาธารณรัฐออสเตรีย

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย รศ. ดร.นันทนา คชเสนี และ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม ASEA-UNINET Plenary Meeting ซึ่งจัดขึ้นสำหรับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป (ASEAN-European Academic University Network) หรือ ASEA UNINET ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 ณ Johannes Kepler University Linz (JKU) สาธารณรัฐออสเตรีย

และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยในช่วงหนึ่งนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ได้เข้าร่วมงานและพบปะมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยในออสเตรียผ่านเครือข่าย ASEA-UNINET 

และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเสนอภาพรวม ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในที่ประชุม พร้อมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ปากีสถาน อินโดนีเชีย เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET นี้ จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาชิกอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา บุคลากรในด้านการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนและงานวิจัย