ปปส.ภาค5เข้มการขนส่งสิ่งของป้องกันยาเสพติด

สำนักงาน ปปส.ภาค5 ติวเข้มผู้ประกอบการขนส่งสิ่งของ และรถโดสารที่รับฝากของ ช่วยกันป้องกันยาเสพติดมากขึ้น เน้นหนักช่วงหยุดยาว และตลอดปี 62

เมื่อวันที่26ธันวาคม2561 นายมานิต โกเมศ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.ยอดชาย พวงวรินทร์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และบริษัทขนส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 65 ราย ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ สกัดกั้นยาเสพติดควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 

ทั้งนี้การประชุมเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด รวมไปถึงการสกัดกั้นยาเสพติดที่ถูกลำเลียงผ่านระบบการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์////

 1,100 total views,  2 views today