รับรองการจัดวิ่งในพื้นที่4รายการ

ประชุมกรรมการกีฬารับรองการจัดวิ่งในพื้นที่4รายการ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดย มีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางชญาณ์นันท์  เชื้อศิริถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย..

โดยที่ประชุมได้พิจารณา การรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณาการจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

– การจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล มินิฮาล์ฟมาราธอน

– การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “JMK RUN # 2”

– การจัดกิจกรรมแม่จันมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

– การจัดวิ่งมินิมาราธอน 4 ทศวรรษ ห้วยสักมินิมาราธอน 2021

อุปกรณ์การวิ่งลดราคา…วันที่ 11 เดือน 11 กดรับราคา

 8,878 total views,  2 views today