ครม.สัญจรเชียงราย- ม.ราชภัฏฯพร้อมทุกด้าน

ม.ราชภัฏเชียงราย พร้อมแล้วด้านอาคารสถานที่และอาหาร คัดอาหารชั้นยอดรสดีพื้นเมืองล้านนา ระดับ “ครัวอาเซียน-ครัวโลก” รับ “ครม.สัญจร“ จัดประชุมที่เชียงราย 29 -30 ต.ค.นี้ 

เมื่อวันที่27ตุลาคม2561 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มร.ชร.ร่วมกับจังหวัดชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเตรียมการต้อนรับและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นประธานในการประชุมและตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆและประชาชนตามนโยบาย ใน 2 จังหวัด เชียงรายและพะเยา ในวันที่ 29-30 ต.ค. (61) นี้ ซึ่งจะตรวจเยี่ยมประชาชนที่ จ.พะเยาในวันแรกช่วงเช้า และบ่ายมาที่เชียงราย ส่วนวันที่ 2 จะมาประชุมครม.ในวันที่ 30 ในวันต่อมา โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ที่ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มร.ชร. และจะให้สัมภาษณ์ทั้งการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมด้วย

 

การประชุมครม.ในครั้งนี้จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมต้อนรับด้วย เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณหอประชุมใหญ่ มร.ชร.เป็นสถานที่กิจกรรมต่างๆ เช่นการแสดงนิทรรศการ จุดถ่ายภาพร่วมกันของครม.และบริเวณแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและประชุมครม.ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส่วนด้านสถานที่ต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการประชุมครั้งนี้ในทุกๆด้านอย่างพร้อมสรรพ อธิการบดีฯกล่าว

ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการต้อนรับคณะฯ กล่าวว่า ได้ประสานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในทุกๆเรื่องทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งข่าวสารและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับทราบและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในส่วนกลางและท้องถิ่นได้เผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปแล้ว

ในส่วนต่างๆภายในมร.ชร.ก็มีความพร้อมทุกด้านแล้วที่สามารถรองรอบผู้เข้าประชุมและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆและสื่อมวลชนได้มากกว่า 2,500 คน เรื่องอาหารที่ได้รับผิดชอบนั้น รศ.มาลี หมวกกุล ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และทีมงานรวมทั้งนักศึกษาในวิชาเอก จะเน้นอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองแบบล้านนา ที่เป็นผลงานจากการวิจัยของโปรแกรม คหกรรมศาสตร์ ที่มีชื่อในระดับ “ครัวอาเซียนและครัวโลก” ที่เคยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาหลายครั้งแล้ว รวมทั้งอาหารชนิดต่างๆที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศใน การประกวดอาหารทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยตรงเป็นอาหารประเภทอินทรีย์ที่ปราศจากสารพิษต่างๆในท้องถิ่นล้านนาทั้งหมดเชื่อว่าจะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้บริโภคแน่นอน


ด้านสถานที่ประชุม ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดี ฯกล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมในอาคารหอประชุมใหญ่ มร.ชร. แบ่งเป็น 3 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 ประชุมของ ครม. โซนที่ 2 ห้องประชุมสำหรับ ครม.ชุดเล็ก และโซนที่ 3 สำหรับคณะทำงานและหน่วยงานต่างๆ โดยพื้นที่ทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 10 ห้อง พร้อมห้องอาหาร ห้องเตรียมเอกสาร รวมถึงห้องพยาบาล ซึ่งจะอยู่หอประชุมใหญ่ทั้งหมด

ส่วนศูนย์สื่อมวลชน หรือ “เพรสเซ็นเตอร์” นั้น นายราชันย์ ทนันชัย ผอ.กองอาคารสถานที่ กล่าวเสริมว่า ได้เตรียมห้องประชุมเอื้องมัจฉา พร้อมคอมพ์ 40 เครื่องไว้แล้ว อยู่ที่ “หอสมุดกลาง” (อาคารยุพราชวิทยมงคล) ชั้นล่างและชั้นบน อีก 2 ห้อง และห้องอินเทอร์เน็ต ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์จากจังหวัดต่างๆด้วย

 

ด้าน ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีฯฐานะตัวแทนอธิการบดี กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 29 ต.ค. นี้ เวลา 09.00 น.จะมีการประชุมของทีมงานกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับผู้เกี่ยวข้อง นำทีมโดย มี ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช. ศธ.) และ รศ.ปรีชา สุนทรานันท์ ทีมที่ปรึกษาพร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. ที่ห้องประชุมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. และช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) จ.พะเยา

“การเดินทางมาประชุมของที่ปรึกษาของ รมช. ศธ. และ ทีมที่ปรึกษาพร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. ครั้งนี้ที่ มร.ชร. เพื่อจะมาติดตามการดำเนินงานต่างๆของ มร.ชร. 4 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 1.โครงการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ของ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร. 3. โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยโดยชุมชน ด้วยศาสตร์ของพระราชา และ 4. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งหมดเป็นภารกิจที่สำคัญของมร.ชร.รับผิดชอบในการดำเนินการตาม “ศาสตร์พระราช” มาแล้วหลายปีอย่างได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอต่อที่ประชุมในวันนั้นด้วยรวมทั้งนิทรรศการที่เกี่ยวข้องที่จะจัดแสดงรอบๆบริเวณห้องประชุมของหอปรัชญาฯ ด้วย” รองอธิการบดีฯ มร.ชร.กล่าว

“ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.30 น. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2 จะรายงานผลการดำเนินงาน 2 โครงการต่อที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย 1.การพัฒนาหลักสูตร และ 2. การผลิตและพัฒนาครู ต่อที่ประชุมด้วย หลังจากนี้ในเวลา 14.00 น. คณะฯจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆอีก 4 โครงการที่ มพ. ประกอบด้วย 1. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ 2.โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “วิศกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work” 3. โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meet Process)และ 4. โครงการ “หลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming” ผศ.จำรัส กล่าว

 1,858 total views,  2 views today