รัฐมนตรีอาคมทำพิธีเทพื้นเชื่อมสะพานน้ำกกแห่งใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจพื้นที่การก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองเชียงราย ก่อนการประชุม ครม.สัญจร พร้อม ทำพิธีเทพื้นเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำกกแห่งใหม่

 

เมื่อวันที่27ตุลาคม2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปเป็นตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายพะเยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จังหวัดเชียงราย (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ในวันที่ 29-30 ..นี้ โดยได้เดินทางไปดูการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทางเลี่ยงเมืองส่วนที่ 2 ระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร เชื่อมจากหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ไปตามถนนทางเลี่ยงเมืองใหม่สู่สะพานข้ามแม่น้ำกกแห่งใหม่ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย โดยจะมีถนนเชื่อมไปยัง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย สู่ถนนพหลโยธิน เป็นลักษณะครึ่งวงกลมต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ทางอาคมเดินทางไปดูจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ากกและร่วมประกอบพิธีการเทพื้น คอนกรีตจุดเชื่อมกลางสะพาน

โครงข่ายและสะพานข้ามแม่น้ำกกดังกล่าวเมื่อเชื่อมกับถนนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของถนนพหลโยธินก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนของ จ.เชียงราย พอดี ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่อย่างมหาศาลทั้งประชาชนนที่จะมีทางเลือกในการคมนาคมมากขึ้นและนักท่องเที่ยวหรือคนต่างจังหวัดสามารถใช้เดินทางเลี่ยงตัวเมืองเชียงรายไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ด้วย สิ่งสำคัญคือเป็นโครงข่ายที่เชื่อมไปยังชายแดนไทยสปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟสาย อ.เด่นชัย จ.แพร่.เชียงของ แล้วโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการด้านขอบเขตโครงการหรือทีโออาร์และประกวดราคาอยู่ ซึ่งเมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จก็จะทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมที่ส่งเสริมทั้งด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ถนนอาร์สามเอไทยสปป.ลาวจีน ได้เป็นอย่างดีต่อไป” นายอาคม กล่าว

สำหรับถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายงดังกล่าวมีระยะทางรวมสะพานประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องจราจร ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 1,800 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างได้แล้วประมาณ 91% โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยส่วนที่ 1 ระยะทางประมาณ 9.025 กิโลเมตร ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 29 ..2559 สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 8 ..2561 งบประมาณ 902,272,111 บาท ขยายระยะเวลาดำเนินการ 329 วัน และส่วนที่ 2 ระยะทาง 12.014 กิโลเมตร เริ่มต้นก่อสร้างวันที่ 29 ..2559 เช่นเดียวกันและมีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาใหม่วันที่ 15 ..2562 งบประมาณ 888,697,756 บาท 

จากนั้นนายอาคมเดินทางไปดูโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 –ทล.1 .เมืองเชียงราย ถนนสาย ชร.1063 (เชียงรายเชียงแสน) โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สะพานมิตรภาพ ไทยลาว แห่งที่ 4 .เชียงของ จุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา การแก้ไขสะพานขาดแม่น้ำลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา และประชุมเดินทางถึงแขวงทางหลวงพะเยา เพื่อประชุมทีมงานวัน ทรานสปอร์ต เพื่อติดตามโครงการสำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงพะเยาต่อไป.

///

 3,303 total views,  2 views today