พ่อเมืองเชียงรายพร้อม”เฉลิมชัย”ลุย กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เน้นชาวเชียงรายรับรู้และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

เมื่อวันที่27กรกฎาคม2561 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” 18-28 พฤศจิกายน 2561 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” 18-22 มกราคม 2662 โดยมี ศาสตร์เมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยจะมีการจัดประกวดขบวนตุงเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากทั้ง 18 อำเภอ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยเน้นให้ชาวเชียงรายรับรู้และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

 1,093 total views,  2 views today