กฟก.เชียงราย โอนมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กฟก.เชียงราย โอนมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ  

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายนิยม สุวรรณ​ประภา​ หัวหน้า​สำนักงาน​กองทุน​ฟื้นฟู​และ​พัฒนา​เกษตรกร​ สาขา​จังหวัด​เชียงราย​ เป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์​ที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 1 ราย คือ นายรัตน์ จาสมุทร บ้านสันสลี  หมู่ที่ 5 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา  ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ สหกรณ์​การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 จำนวนเงิน 229,670.76 บาท โดยที่ดินได้โอนตามกฎหมาย เป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ดินคืน และได้ผ่อนชำระเงินคืน ให้กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครบตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย จึงได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร ตามขั้นตอนที่กำหนด.//