ทอท. ส่งเสริมการกระจายสินค้าอาหารทะเล “ทะเลบินได้”

“ทะเลบินได้” ส่งเสริมการกระจายสินค้าอาหารทะเลภูเก็ต สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมมือสหกรณ์จังหวัดเชียงราย – ภูเก็ต ขนส่งโดยสาย การบินเวียดเจ็ท

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ทะเลบินได้” เพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าอาหารทะเล จากภูเก็ต สู่ 5 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วย นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สมาคมธุรกิจและท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย คณะบริษัท UACS หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมตอบแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “ทะเลบินได้” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ชาวประมงจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มผู้ผลิตขนาดกลาง ขนาดย่อม เพื่อขยายตลาดสู่ผู้บริโภคในภาคเหนือ จึงมีแนวทางกระจายสินค้าอาหารทะเล อาทิ กุ้งมังกร 7 สี และ ปลาช่อนทะเล โดยกำหนดเป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการก่อนหน้าคือ โครงการลิ้นจี่บินได้ โครงการสับปะรดบินได้ ที่ได้บรูณาการด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงเชื่อมโยงการค้าข้ามภาค ให้ผู้บริโภคภาคเหนือได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่สดใหม่ ราคาเป็นธรรมจากแหล่งผลิตโดยตรง ได้รับสนับสนุนจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์คาร์โก โซลูชั่น จำกัด ขนส่งทางเครื่องบิน สายการบินเวียดเจ็ท 

ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ททท.) กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการเป็นการช่วยกระจายรายได้ ให้แก่ชาวประมง ชาวเกษตรกร อีกทั้งการขนส่งทางสายการบินจะทำให้ผู้บริโภคได้รับของสดใหม่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ราคาเป็นกันเอง ซึ่งทางบริษัท UACS ได้ให้ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 12 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ดังนั้นโครงการทะเลบินได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานและของจังหวัดเชียงรายต่อไป.