บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู ได้ไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านแล้ว รอมา70ปี

ศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ที่บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู พร้อมขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ เพื่อการประสานงานและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ หลังชาวบ้านรอมา 70  ปี ปลายปี 66 ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้

วันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านผาลั้งตำบลห้วยชมภูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกำลังจะมีไฟฟ้าใช้หลังจากที่รอคอยมานาน 70  ปีที่ไม่มีใฟ้าใช้กันโดยเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมานายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นายประสิทธิ์ สินทอง อดีตกำนัน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียราย คณะทำงาน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ร่วมเปิด ศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บ้านผาลั้ง หมู่ 4 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และมีชาวบ้านผาลั้ง และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยชมภู ร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้การเปิด ศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อใช้เป็นจุดประสานงานของประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ในการทำอาชีพในพื้นที่ป่า ที่จะต้องไม่บุกรุกป่าหรือทำลายป่าโดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีอาชีพมากมายให้ชาวบ้านได้เข้ามาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติให้ถูกแนวทางในการทำอาชีพ เลี้ยงครอบครัวแบบยั่งยืน ที่สำคัญยังต้องเรียนรู้ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ และร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลดหมอกควัน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา ซึ่งมีหมู่บ้านผาลั้ง ตั้งอยู่

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กล่าวว่า การเปิดศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมเรื่องข้อมูลด้าน สร้างป่าสร้างรายได้ แต่ในพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มานานกว่า 70 ปี และตลอดระยะเวลาชาวบ้านได้มีการร้องขอมาโดยตลอด รวมทั้ง นายประสิทธิ์ สินทอง อดีตกำนัน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียราย คณะทำงาน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูล ที่นำอายิโก๊ะโมเดล ในอำเภอแม่สรวย ให้มีการศึกษา ถึงเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า จนเป็นที่มาของการได้ไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านด้วย และที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเรื่องผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าผลเสีย ในการพัฒนาป่าพื้นที่ดังกล่าว

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า เป็นที่น่าดีใจแทนชาวบ้านอย่างมาก ที่วันนี้ได้ทั้ง ศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ และได้ไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งได้รอคอยมาตลอดหลายสิบปี จากนี้ไปอยากให้ชาวบ้านรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ และช่วยกันดูแลป่าไม้ เพิ่มป่าไม้ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และที่สำคัญทำอาชีพที่สร้างรายได้จากป่า แต่ไม่ทำลายป่าไม้ รวมทั้งจะช่วยกันลดปัญหาหมอกควันร่วมกัน

นายประสิทธิ์ สินทอง อดีตกำนัน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียราย คณะทำงาน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่มาโดยตลอด เพื่อต้องการที่จะช่วยชาวบ้านให้ได้เรื่องอาชีพและมีศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้  เพราะเมื่อมีศูนย์แล้ว ปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าจะลดลงตาม และที่น่าดีใจที่สุดนั้นคือการได้มาซึ่งไฟฟ้า เพราะตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่ ชาวบ้านก็จะขอให้ช่วยผลักดันเรื่องการได้มาซึ่งไฟฟ้าด้วย เพราะรอมานานกว่า 70  ปี  ทั้งนี้ก่อนที่จะนำข้อมูลอายิโก๊ะโมเดล ที่เคยร่วมผลักดันให้ได้มาซึ่งไฟฟ้าให้ชาวบ้านและหน่วยงานราชการได้ศึกษา ก็ได้ให้ชาวบ้านหาแนงทางการสร้างอาชีพไปในตัว ว่าหากได้ไฟฟ้ามาแล้วจะต้องมีการรองรับเรื่องการทดแทนป่าไม้ที่เสื่อมสภาพไฟ และไม่มีการบุกรุกป่า ให้รักป่ามาขึ้น ซึ่งชาวบ้านทุกคนต่างเห็นด้วยและยอมทำตาม 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ส่วนไฟฟ้าที่จะเข้าหมู่บ้านผาลั้งนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย มีแผนในการดำเนินการแล้ว และจะเริ่มดำเนินการทันที โดยขยายเขตมาจากพื้นที่ราบติดแม่น้ำกก ระยะทางพาดสาย 27 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี  2566 ชาวตำบลห้วยชมภู3หมู่บ้านหลักกับอีก7 หย่อมบ้านบ้านผาลั้งจำนวน 480 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ3,800คนมีไฟฟ้าใช้คลอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลห้วยชมภูจะมีไฟฟ้าใช้

 99,087 total views,  4 views today