ตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา

เทศบาลนครเชียงราย ตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา

26 ธันวาคม 2564 ที่สวนตุงและโคม นครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว รวมทั้งชาวเชียงราย โดยในปีนี้ทาง นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมในพิธี

โดยเทศบาลนครเชียงรายได้นิมนต์พระสงฆ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยว นำสามเณรรวม99 รูปในการออกรับการตักบาตรดอกไม้ ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 วัด ประดิษฐานในขบวนรถบุษบก 9 คัน เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ขอพรส่งท้ายปี

ส่วนการตักบาตรดอกไม้ ของจังหวัดเชียงราย ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 โดยพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6 มีดำริ กับ ทาง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ว่า จังหวัดเชียงราย ควรสืบสานประเพณี ทางพระพุทธศาสนา ในทุกด้าน รวมทั้งการ ตักบาตรดอกไม้ ซึ่งสอดคล้องกับทาง นายกวันชัย ที่ต้องการให้พระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงชาวพุทธ จะดูได้จากการดำเนินการของเทศบาลนครเชียงราย ในด้านการสืบพระพุทธศาสนาทุกเรื่อง