งานประกวดโคเนื้อ โคบาลล้านนา

งานประกวดโคเนื้อ โคบาลล้านนา ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม2561 จุฃัดขึ้นที่ลานสร้างตลาดใหม่แม่กรณ์หลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

 38,958 total views,  4 views today